Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Met iedere werknemer wordt 1x per jaar (na de bouwvak) een F&B gesprek gevoerd. Dit is een combinatie van een functionering en beoordelingsgesprek. Belangrijke documenten om bij dit gesprek te gebruiken zijn de functie omschrijving en het competentie handboek. In de functieomschrijving staan de taken en verantwoordelijkheden, de competenties en het niveau wat van de betreffende werknemer mag worden verwacht. In Synergy  is iedereen ingedeeld onder een direct leidinggevende. De direct leidinggevende heeft beperkte inzage in het dossier van de werknemer, maar kan wel kijken wat er vorig jaar is besproken en wat er is teruggekoppeld naar de werknemer.